Tai,
kame ši visata
kaip miestas vandenyje
atsispindi...

Tai,
kame ši visata
kaip miestas vandenyje
atsispindi...

Tai,
kame ši visata
kaip miestas vandenyje
atsispindi...